• 0.png
 • 2.png
 • bieu mau.png
 • bng tn nhn vin.jpg
 • catalogue.jpg
 • dich vu cuoi.png
 • fffff.png
 • folder.png
 • gggggg.png
 • hashtag.jpg
 • hop.jpg
 • in nha.png
 • in nha6.png
 • lch2022.png
 • li xi.jpg
 • namecard.jpg
 • tem nhn.jpg
 • thip ci.jpg
 • toroi.png
 • ve giu xe.png
Menu Giấy Couches đóng cuốn A5
Menu Giấy Couches đóng cuốn A5
Giá: 0 VND
Mô tả
Chi tiết

CATALOGUE A5 GIẤY COUCHES
Thời gian 2- 4 ngày Lò Xo
Cuốn 8trang 10trang 12trang 14trang 16trang 18trang 20trang 22trang
1 166.800 170.000 173.200 181.400 189.600 197.800 206.000 214.200
5 338.400 348.000 357.600 377.200 396.800 416.400 436.000 455.600
10 430.400 448.000 465.600 493.200 520.800 548.400 576.000 603.600
20 634.400 668.000 701.600 745.200 788.800 832.400 876.000 919.600
30 788.400 838.000 887.600 947.200 1.006.800 1.066.400 1.126.000 1.185.600
40 912.400 978.000 1.043.600 1.119.200 1.194.800 1.270.400 1.346.000 1.421.600
50 1.006.400 1.088.000 1.169.600 1.261.200 1.352.800 1.444.400 1.536.000 1.627.600
CATALOGUE A5 GIẤY COUCHES
Thời gian 2- 4 ngày Lò Xo
Cuốn 24trang 26trang 28trang 30trang 32trang 34trang 36trang 38trang
1 222.400 230.600 238.800 247.000 255.200 263.400 271.600 279.800
5 475.200 494.800 514.400 534.000 553.600 573.200 592.800 612.400
10 631.200 658.800 686.400 714.000 741.600 769.200 796.800 824.400
20 963.200 1.006.800 1.050.400 1.094.000 1.137.600 1.181.200 1.224.800 1.268.400
30 1.245.200 1.304.800 1.364.400 1.424.000 1.483.600 1.543.200 1.602.800 1.662.400
40 1.497.200 1.572.800 1.648.400 1.724.000 1.799.600 1.875.200 1.950.800 2.026.400
50 1.719.200 1.810.800 1.902.400 1.994.000 2.085.600 2.177.200 2.268.800 2.360.400

– Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT

– Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí thiết kế , phí thiết kế là 100.0000/1 trang không bao gồm phí vẽ lại logo

<p style="color: #333333; outline: none; font

Sản phẩm cùng loại
Giỏ hàng
Hỗ trợ online

 

1

2

3.png

4

Kết nối facebook