• 0.png
 • 2.png
 • bieu mau.png
 • bng tn nhn vin.jpg
 • catalogue.jpg
 • dich vu cuoi.png
 • fffff.png
 • folder.png
 • gggggg.png
 • hashtag.jpg
 • hop.jpg
 • in nha.png
 • in nha6.png
 • lch2022.png
 • li xi.jpg
 • mc kho.jpg
 • namecard.jpg
 • tem nhn.jpg
 • thip ci.jpg
 • toroi.png
Folder-Bìa đựng hồ sơ A4
Folder-Bìa đựng hồ sơ A4
Giá: 0 VND
Mô tả
Chi tiết

Tên - Qui Cách Thời gian 5 ngày
BÌA HỒ SƠ A4 Số lượng Giá tiền
Kích thước 22x30.5x7cm 10 cái 565.000
Giấy Couches 300gsm 20 cái 760.000
In 4 màu, 2 mặt 30 cái 957.000
Cán màng 1 mặt 40 cái 1.151.000
Tai dán rời màu trắng số lượng dưới 100 50 cái 1.345.000
  100 cái 1.950.000
Phí thiết kế từ 100.000đ 200 cái 2.650.000
số lượng từ 200 trở lên in ghép bài , màu 500 cái 3.000.000
sắc có chênh lệch 80% so với file thiết kế 1000 cái 4.000.000
  2000 cái 7.000.000
- Nhận in trên giấy Couches - Fo - Bristol - Kraft - giấy Mỹ thuật ...vui lòng liên hệ
 - In 2 mặt, Cán màng, Ép kim , Bế nổi, UV định hình .... vui lòng liên hệ

– Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT

– Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí thiết kế , phí thiết kế là 100.000đ-200.0000/1 mẫu không bao gồm phí vẽ lại logo

– Nếu khách yêu cầu giao hàng vui lòng cộng thêm tiền giao hàng và cộng thêm thời gian giao hàng

LƯU Ý : SẢN PHẨM TRÊN KHÔNG BẢO HÀNH

DO IN GHÉP BÀI OFFSET NÊN MÀU SẮC TƯƠNG ĐỐI 8/10 SO VỚI FILE THIẾT KẾ VÀ MẪU IN CŨ.

IN BẠCH DƯƠNG

Hotline - Zalo0942171504

Email:inbachduong@gmail.com

Webhttp://inbachduong.com

FBwww.facebook.com/inbachduong1

inbachduong.com #inbachduong #in_bạch_dương #in_bach_duong #in_gia_re 

#in_giá_rẻ #ingiare #innhanhlaylien #in_nhanh_lay_lien #in_nhanh_lấy_liền

#thietkemienphi #thiet_ke_mien_phi #thiết_kế_miễn_phí

#inFoldersoluongit #in_Folder_so_luong_it  #in_Folder_số_lượng_ít

#Foldergovap #in_Folder_go_vap #in_Folder_gò_vấp

#inFolderTPHCM #in_Folder_TPHCM #in_Folder_TPHCM

#inFoldergiare #in_Folder_gia_re #in_Folder_giá_rẻ

 #inFolderlaylien #in_Folder_lay_lien #in_Folder_lấy_liền

#inbiadunghososoluongit #in_bia_dung_ho_so_so_luong_it  #in_Bìa_đựng_hồ_sơ_số_lượng_ít

#inbiadunghosogovap #in_bia_dung_ho_so_go_vap #in_Bìa_đựng_hồ_sơ_gò_vấp

#inbiadunghosoTPHCM #in_bia_dung_ho_so_TPHCM #in_Bìa_đựng_hồ_sơ_TPHCM

#inbiadunghosogiare #in_bia_dung_ho_so_gia_re #in_Bìa_đựng_hồ_sơ_giá_rẻ

 #inbiadunghosolaylien #in_bia_dung_ho_so_lay_lien #in_Bìa_đựng_hồ_sơ_lấy_liền

Sản phẩm cùng loại
Giỏ hàng
Hỗ trợ online

 

ĐT: (08)66 83 13 40

Hotline : 094 217 1504

inbachduong@gmail.com

 

 

Kết nối facebook