• bangkeo-mangquan-nilon.jpg
 • bao th1.jpg
 • bng tn nhn vin.jpg
 • but bi quang cao.jpg
 • catalogue.jpg
 • hop.jpg
 • in nh.jpg
 • in nhanh1.jpg
 • khacdau.jpg
 • lch2.jpg
 • lch c nhn 2017.jpg
 • li xi.jpg
 • ly quang cao.jpg
 • mc kho.jpg
 • namecard.jpg
 • s tay - ba da.jpg
 • tem nhn.jpg
 • thip ci.jpg
 • thip mi.jpg
 • thung carton.jpg
Folder-Bia đựng hồ sơ A5
Folder-Bia đựng hồ sơ A5
Giá: 959.000 VND
Mô tả
Chi tiết

Tên - Qui Cách

Thời gian  7 ngày

BÌA HỒ SƠ A5

Số lượng

Giá tiền

Kích thước 15.7x22.4x6cm

100

1,050,000

Giấy Couches 300gsm

200

1,590,000

In 4 màu, 1 mặt

300

1,863,000

Cán màng

400

2,224,000

Bế , dán thành phẩm

500

2,485,000

Phí thiết kế:100.000đ

1000

3,274,000

     

Tên - Qui Cách

Thời gian  7 ngày

BÌA HỒ SƠ A5

Số lượng

Giá tiền

Kích thước 15.7x22.4x6cm

100

959,000

Giấy Couches 300gsm

200

1,430,000

In 4 màu, 1 mặt

300

1,632,000

Không Cán màng

400

1,924,000

Bế , dán thành phẩm

500

2,185,000

Phí thiết kế:100.000đ

1000

2,926,000

- Số lượng tối thiểu nhận in là 100 bìa
- Nhận in trên giấy Couches - Fo - Bristol - Kraft - giấy Mỹ thuật ...vui lòng liên hệ
 - In 2 mặt, Cán màng, Ép kim , Bế nổi, UV định hình .... vui lòng liên hệ
 – Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT

– Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí thiết kế 150.000đ không bao gồm phí vẽ lại logo.

IN BẠCH DƯƠNG

Hotline - Zalo0942171504

Email:inbachduong@gmail.com

Webhttp://inbachduong.com

FBwww.facebook.com/inbachduong1

inbachduong.com #inbachduong #in_bạch_dương #in_bach_duong #in_gia_re 

#in_giá_rẻ #ingiare #innhanhlaylien #in_nhanh_lay_lien #in_nhanh_lấy_liền

#thietkemienphi #thiet_ke_mien_phi #thiết_kế_miễn_phí

#inFoldersoluongit #in_Folder_so_luong_it  #in_Folder_số_lượng_ít

#Foldergovap #in_Folder_go_vap #in_Folder_gò_vấp

#inFolderTPHCM #in_Folder_TPHCM #in_Folder_TPHCM

#inFoldergiare #in_Folder_gia_re #in_Folder_giá_rẻ

 #inFolderlaylien #in_Folder_lay_lien #in_Folder_lấy_liền

#inbiadunghososoluongit #in_bia_dung_ho_so_so_luong_it  #in_Bìa_đựng_hồ_sơ_số_lượng_ít

#inbiadunghosogovap #in_bia_dung_ho_so_go_vap #in_Bìa_đựng_hồ_sơ_gò_vấp

#inbiadunghosoTPHCM #in_bia_dung_ho_so_TPHCM #in_Bìa_đựng_hồ_sơ_TPHCM

#inbiadunghosogiare #in_bia_dung_ho_so_gia_re #in_Bìa_đựng_hồ_sơ_giá_rẻ

 #inbiadunghosolaylien #in_bia_dung_ho_so_lay_lien #in_Bìa_đựng_hồ_sơ_lấy_liền

Sản phẩm cùng loại
Giỏ hàng
Hỗ trợ online

 

ĐT: (08)66 83 13 40

Hotline : 094 217 1504

inbachduong@gmail.com

 

 

Kết nối facebook